Om Föreningsservice Klippan

Sök

Om Föreningsservice Klippan

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Klippan

Om Föreningsservice Klippan

Om Föreningsservice Klippan

Ärende

 • Logga in

  Egna initiativ barn & ungdomar 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Mentorskap ges sökande genom personal från Ung Fritid som hjälper ungdomen igenom ansökan och eventuellt planering.

  Vem kan söka? Barn och ungdomar mellan 13-19 år, bosatta i Klippans kommun, som vill arrangera något öppet för andra barn och ungdomar.

  För vad och hur mycket kan sökas? För ett arrangemang eller en sammankomst som riktar sig till andra barn och ungdomar. Arrangemanget ska vara öppet för alla. Bidrag söks för kostnader som lokal, ljud, ljus, material etc. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på högst 10 000 kronor.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget. Utbetalning görs vanligast i efterskott mot uppvisande av kvitton, men Kultur- och fritidsförvaltningen kan också betala i förskott i överenskommelse med mentorn.


  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Egna initiativ vuxna 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Bidraget ska möjliggöra konserter, utställningar, uppvisningar, prova-på arrangemang och liknande men även lokala initiativ utan möjlighet till ekonomisk egen bäring. Det kan exempelvis vara kostnader för lokal, material, ljud, ljus, arvoden och andra kostnader. Arrangemanget ska ha en budget och en genomförandeplan. Arrangemanget eller projektet ska vara publikt och öppet för invånare i Klippans kommun och får inte vara vinstdrivande.

  Vem kan söka? Enskilda personer eller grupper kan söka stöd för ett tidsbegränsat projekt eller arrangemang.

  Ansökan görs löpande under året. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på 10 000 kronor. Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men sökande blir återbetalningsskyldig om arrangemanget eller projektet inte genomförts eller inte redovisas.

  Ansökan ska vara inne senast två månader innan arrangemanget eller projektet genomförs/börjar.


  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Projekt- och arrangemangsbidrag

  • Period: 01 november 2022 - 31 december 2024

  Vem kan söka?
  Föreningar som uppfyller allmänna villkor och är bidragsberättigade för verksamhetsbidrag kan söka bidrag för enskilda tidsbegränsade arrangemang eller projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet och som inte ingår i tidigare sökt verksamhetsbidrag.

  För vad kan föreningen söka?
  Bidraget ska möjliggöra arrangemang i kommunen, till exempel sommaraktiviteter, lovverksamhet, egna tävlingar, egenarrangerade cuper, högtidsfirande, konserter, utställningar eller föreställningar etc. Arrangemanget ska bidra till Klippans kommuns mångfald av aktiviteter.
  Särskilt beaktas:
  • Arrangemangets utvecklingspotential
  • I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
  • Nyskapande idéer
  • Samverkan mellan kultur och idrott
  • Arrangemang som främjar lika rättigheter och lika möjligheter
  • Föreningens ambition att hitta egen finansiering
  • Arrangemang för eller av barn- och ungdomar  

  Bidragsberättigade kostnader är till exempel kostnader som möjliggör själva arrangemanget som material, ljud- och ljus, lokalhyra, anläggningskostnader, marknadsföring, arvoden och andra kostnader knutna till arrangemanget. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget. Logotyp hämtas på kommunens hemsida och hur marknadsföringen skett ska ingå i redovisningen.

  Utbetalning av bidraget sker normalt efter inkommen redovisning som granskats och godkänts av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men ansvarig arrangör blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas. Redovisning med ekonomisk redogörelse måste skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

  NYTT FÖR 2023!
  Från och med 2023-01-01 kommer ansökningarna kunna göra fortlöpande under året men de ska vara registrerade och kompletta minst två månader innan arrangemangets eller projektets genomförenade, samt redovisade senast två månader efter genomförandet, därefter betalas bidrag ut.

  För mer information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Redovisning av projekt- och arrangemangsbidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 01 mars 2025

  Har er förening blivit beviljade projekt- eller arrangemangsbidrag så rapporterar ni in detta digitalt genom E-serve, senast två månader efter genomfört arrangemang eller projekt.


  För frågor kontakta föreningskonsulent Theresie de Gosson

  theresie.de.gosson@klippan.se

  0435-282 04


  Sista ansökningsdatum: 2025-03-01
 • Logga in

  Sommarlov 2024

  • Period: 04 mars 2024 - 01 april 2024

  OBS!! Representerar du en förening? Innan du fyller i ansökan så se till att du är inloggad på föreningens konto. OBS!!

  Sommarlovsaktiviteter 2024

  Här anmäler du vilka aktiviteter du vill arrangera för sommarlovslediga barn och unga i Klippans kommun.

  Aktiviteter ni kan arrangera kan vara till exempel fotbollsskola, pyssel på hembygdsgården, dansskola, scouting, femkamp, etc. Det är bara fantasin som sätter gränser!

  Aktiviteterna ska om möjligt vara gratis för deltagarna och rikta sig till alla oavsett kön, social bakgrund eller eventuellt funktionshinder samt skapa nya kontaktytor för barn med olika social bakgrund.

  Vem/vilka kan få bidrag i samband med lovaktiviteter? Föreningar, fria grupper och privatpersoner.

  Hur mycket bidrag kan betalas ut? Max 3 000 kronor per aktivitet.

  Föreningsservice kommer handlägga ärendet så snabbt det går.

  Vid frågor, kontakta: kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2024-04-01

Om Föreningsservice Klippan