Om Föreningsservice Klippan

Sök

Om Föreningsservice Klippan

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Klippan

Om Föreningsservice Klippan

Om Föreningsservice Klippan

Ärende

 • Logga in

  Ansökan Egna initiativ barn och ungdomar 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 15 december 2023

  Mentorskap ges sökande genom personal från Ung Fritid som hjälper ungdomen igenom ansökan och eventuellt planering.

  Vem kan söka? Barn och ungdomar mellan 13-19 år, bosatta i Klippans kommun, som vill arrangera något öppet för andra barn och ungdomar.

  För vad och hur mycket kan sökas? För ett arrangemang eller en sammankomst som riktar sig till andra barn och ungdomar. Arrangemanget ska vara öppet för alla. Bidrag söks för kostnader som lokal, ljud, ljus, material etc. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på högst 10 000 kronor.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget. Utbetalning görs vanligast i efterskott mot uppvisande av kvitton, men Kultur- och fritidsförvaltningen kan också betala i förskott i överenskommelse med mentorn.


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-15
 • Logga in

  Ansökan Egna initiativ vuxna 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 15 december 2023

  Bidraget ska möjliggöra konserter, utställningar, uppvisningar, prova-på arrangemang och liknande men även lokala initiativ utan möjlighet till ekonomisk egen bäring. Det kan exempelvis vara kostnader för lokal, material, ljud, ljus, arvoden och andra kostnader. Arrangemanget ska ha en budget och en genomförandeplan. Arrangemanget eller projektet ska vara publikt och öppet för invånare i Klippans kommun och får inte vara vinstdrivande.

  Vem kan söka? Enskilda personer eller grupper kan söka stöd för ett tidsbegränsat projekt eller arrangemang.

  Ansökan görs löpande under året. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek på 10 000 kronor. Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men sökande blir återbetalningsskyldig om arrangemanget eller projektet inte genomförts eller inte redovisas.

  Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget eller projektet genomförs/börjar.


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-15
 • Logga in

  Föreningsmässa 2023

  • Period: 01 september 2023 - 01 oktober 2023

  Föreningsmässan 28 oktober 2023

  Förra året var Föreningsmässan/ Familjedag på Sågen ett lyckat arrangemang och nu hoppas vi på ännu ett succéår.

  Nu är det dags att anmäla sig till föreningsmässan 2023 som går av stapeln 28 oktober klockan 11-14 i Sågen-Möjligheternas hus.

  Alla föreningar kommer få ett bord i någon av mässhallarna och möjlighet till att erbjuda "prova på" aktivitet i någon av de andra salarna (eller utomhus) om så önskas.

  Vi vill gärna uppmuntra föreningarna som har lokal i Sågen att synliggöra er verksamhet i er lokal för att hela huset ska vara levande även denna dag!

  Om ni behöver el dragen till er mässplats, skriv detta under övrig information.

  Mer praktisk information kring mässan kommer att komma i ett mejl veckan efter sista anmälningsdag.  


  Sista ansökningsdatum: 2023-10-01
 • Logga in

  Projekt- och arrangemangsbidrag

  • Period: 01 november 2022 - 01 november 2023

  Vem kan söka?
  Föreningar som uppfyller allmänna villkor och är bidragsberättigade för verksamhetsbidrag kan söka bidrag för enskilda tidsbegränsade arrangemang eller projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet och som inte ingår i tidigare sökt verksamhetsbidrag.

  För vad kan föreningen söka?
  Bidraget ska möjliggöra arrangemang i kommunen, till exempel sommaraktiviteter, lovverksamhet, egna tävlingar, egenarrangerade cuper, högtidsfirande, konserter, utställningar eller föreställningar etc. Arrangemanget ska bidra till Klippans kommuns mångfald av aktiviteter.
  Särskilt beaktas:
  • Arrangemangets utvecklingspotential
  • I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
  • Nyskapande idéer
  • Samverkan mellan kultur och idrott
  • Arrangemang som främjar lika rättigheter och lika möjligheter
  • Föreningens ambition att hitta egen finansiering
  • Arrangemang för eller av barn- och ungdomar  

  Bidragsberättigade kostnader är till exempel kostnader som möjliggör själva arrangemanget som material, ljud- och ljus, lokalhyra, anläggningskostnader, marknadsföring, arvoden och andra kostnader knutna till arrangemanget. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget. Logotyp hämtas på kommunens hemsida och hur marknadsföringen skett ska ingå i redovisningen.

  Utbetalning av bidraget sker normalt efter inkommen redovisning som granskats och godkänts av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men ansvarig arrangör blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas. Redovisning med ekonomisk redogörelse måste skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.

  NYTT FÖR 2023!
  Från och med 2023-01-01 kommer ansökningarna kunna göra fortlöpande under året men de ska vara registrerade och kompletta minst två månader innan arrangemangets eller projektets genomförenade, samt redovisade senast två månader efter genomförandet, därefter betalas bidrag ut.

  För mer information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2023-10-31
 • Logga in

  Redovisning av elomställningsstöd till föreningar med egna lokaler eller anläggningar

  • Period: 06 mars 2023 - 15 oktober 2023

  Har er förening blivit beviljade "Elomställningsstöd till föreningar med egna lokaler eller anläggningar" så rapporterar ni in detta digitalt genom E-serve.


  Åtgärden för omställningen skall vara genomförd senast 2023-06-30 och sista dagen att redovisa detta bidrag är 2023-07-30. Dock gärna så snart som föreningen genomfört omställningen.


  För information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se


  Sista ansökningsdatum: 2023-10-15
 • Logga in

  Redovisning av investeringsbidrag 2023

  • Period: 20 juni 2023 - 21 januari 2024

  Har er förening blivit beviljade investeringsbidrag så rapporterar ni in detta digitalt genom E-serve.

  För information och frågor kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen: kultur.fritid@klippan.se

  Sista ansökningsdatum: 2024-01-21
 • Logga in

  Redovisning av projekt- och arrangemangsbidrag 2023

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Har er förening blivit beviljade projekt- eller arrangemangsbidrag så rapporterar ni in detta digitalt genom E-serve, senast två månader efter genomfört arrangemang eller projekt.


  För frågor kontakta föreningskonsulent Theresie de Gosson

  theresie.de.gosson@klippan.se

  0435-282 04


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31

Om Föreningsservice Klippan