Tillgänglighetsredogörelse e-srv


Tjänsten e-srv följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatserna, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Viss information finns som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen/tjänsten

Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten för vår tjänst. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kommer vi beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den digitala tjänsten?

Om du behöver innehåll från e-srvs digitala tjänst som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på support@mebyou.se.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss gärna support@mebyou.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa pdf-filer som inte är helt tillgänglighetsanpassade kan förekomma.
  • Vissa filmer är inte tillgänglighetsanpassade med textning eller syntolkning på grund av att det oskäligt betungande med anpassning.
  • Det innehåll som på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt kommer beskrivas ytterligare på den här sidan.

Oskäligt betungande anpassning

Mebyou/e-srv åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Tjänsten skapar i vissa fall dokument som inte är fullt tillgängliga. Vissa filmer saknar texter och syntolkning. Det skulle krävas mycket arbete för att åtgärda alla system, texta och syntolka alla filmer vilket vi inte har resurser för.