Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information! Om ni som förening inte finns med i vår föreningsservice så behöver du som föreningsadministratör först skapa ett person-konto för att sedan kunna registrera en förening. Man kan sedan koppla till fler administratörer via deras person-konton och deras mailadresser. En guide (plus andra guider) finns på kommunens hemsida hur man skapar sitt person-konto. För mer information och hjälp kontakta Patrik Randmäe. Länk till hemsidan och kontaktuppgifter finns i rutan här ovanför!

Sök

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information! Om ni som förening inte finns med i vår föreningsservice så behöver du som föreningsadministratör först skapa ett person-konto för att sedan kunna registrera en förening. Man kan sedan koppla till fler administratörer via deras person-konton och deras mailadresser. En guide (plus andra guider) finns på kommunens hemsida hur man skapar sitt person-konto. För mer information och hjälp kontakta Patrik Randmäe. Länk till hemsidan och kontaktuppgifter finns i rutan här ovanför!

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information! Om ni som förening inte finns med i vår föreningsservice så behöver du som föreningsadministratör först skapa ett person-konto för att sedan kunna registrera en förening. Man kan sedan koppla till fler administratörer via deras person-konton och deras mailadresser. En guide (plus andra guider) finns på kommunens hemsida hur man skapar sitt person-konto. För mer information och hjälp kontakta Patrik Randmäe. Länk till hemsidan och kontaktuppgifter finns i rutan här ovanför!

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information! Om ni som förening inte finns med i vår föreningsservice så behöver du som föreningsadministratör först skapa ett person-konto för att sedan kunna registrera en förening. Man kan sedan koppla till fler administratörer via deras person-konton och deras mailadresser. En guide (plus andra guider) finns på kommunens hemsida hur man skapar sitt person-konto. För mer information och hjälp kontakta Patrik Randmäe. Länk till hemsidan och kontaktuppgifter finns i rutan här ovanför!

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information! Om ni som förening inte finns med i vår föreningsservice så behöver du som föreningsadministratör först skapa ett person-konto för att sedan kunna registrera en förening. Man kan sedan koppla till fler administratörer via deras person-konton och deras mailadresser. En guide (plus andra guider) finns på kommunens hemsida hur man skapar sitt person-konto. För mer information och hjälp kontakta Patrik Randmäe. Länk till hemsidan och kontaktuppgifter finns i rutan här ovanför!

Ärende

 • Logga in

  Anmälan till Finspångs kommun och anmälan till föreningsregistret

  • Period: 01 januari 2022 - 31 december 2023

  Vi som kommun behöver få denna anmälan skickad till oss för att er förening skall komma upp i vår administrativa del av E-serv. I detta formulär fyller ni även i om ni vill synas i kommunens föreningsregister som ligger ute på kommunens hemsida.

  När ni har skickat in detta formulär kommer ändringar av din förenings uppgifter slå igenom i kommunens administrativa del. Har ni fyllt i att ni vill synas i vårt föreningsregister så kommer det efter lite administrativ arbete era uppgifter att synas även där.

  Tänk på att de uppgifter ni fyller i gällande kontaktperson, mailadress, föreningsadress, telefonnummer m m på er föreningssida, under min profil, är det som kommer att synas som era kontaktuppgifter i föreningsregistret. Var även noggrann med att fylla inom vilka verksamheter ni verkar.

  Vårt gemensamma föreningsregister är till för att t ex nyinflyttade och våra kommuninvånare skall kunna nå kontaktuppgifter till de föreningar och verksamheter som de är intresserade av eller nyfikna på.


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Ansökan Aktivitetsbidrag Folkhälsa/Sociala aktiviteter

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  Föreningar som önskar starta en aktivitet gällande Folkhälsa eller Sociala aktiviteter, och som önskar få bidrag för den, behöver fylla i och skicka in detta formulär. 

  Detta för att ni som förening skall få ett besked ifall er aktivitet är godkänd eller ej. 

  Ifall ni får ett godkännande så kommer kommunens administratör aktivera så att ni kan skapa gruppledare och grupper så att ni sedan kan registrera era sammankomster via er förenings-sida.

  Guider till hur man skapar gruppledare och grupper och även registrerar sina sammankomster finns om ni följer länken nedan:

  https://finspang.se/kulturochfritid/foreningslivochbidrag/foreningsbidrag.4.1885dd65177d80665c8488d.html

  Sista ansökningsdatum: 2023-07-31
 • Logga in

  Ansökan och anmälan till att arrangera simskola inom Finspångs kommun

  • Period: 22 mars 2022 - 31 december 2025

  I detta formulär ansöker och anmäler ni som förening om att arrangera simskola inom Finspångs kommun under kommande sommar.

  Uppgifterna ni fyller i kommer vi lägga upp på Finspångs kommuns hemsida så att intresserade deltagare och föräldrar får fler vägar att söka och hitta information till just er simskola. Denna ansökan ligger även till grund för det bidrag vi som kommun kan bidra med beroende på det det antalet veckor simskolan arrangeras inom.

  Efter arrangerad simskola så fyller ni i och skickar in formuläret " Redovisning Simskola" som även finns här på Finspångs kommuns föreningsservice.

  All utbetalning av bidrag gällande simskolan sker efter redovisning.

  Ha ett trevlig arrangemang och simskola!

  Sista ansökningsdatum: 2025-12-31
 • Logga in

  Ansökan om anläggningsbidrag för verksamhetsåret 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  I detta formulär så ansöker er förening om anläggningsbidrag.

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-04-30
 • Logga in

  Ansökan om arrangemangsbidrag

  • Period: 22 mars 2022 - 31 december 2023

  I detta formulär så ansöker er förening om arrangemangsbidrag.

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Ansökan om Lokalbidrag

  • Period: 01 januari 2022 - 31 december 2023

  I detta formulär så ansöker er förening om Lokalbidrag.

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Bidraget beräknas enligt följande:

  A: Godkänd lokalkostnad, gånger 30%, högst 100 kr/medlem i åldern 7-20 år.

  B: Redovisade sammankomster för aktivitetsbidrag föregående år

  Beviljat bidrag (A+B) kan uppgå högst till 80% av godkänd lokalkostnad.  Sista ansökningsdatum: 2023-04-30
 • Logga in

  Ansökan om Stimulans-Utvecklings- och Projektbidrag

  • Period: 01 januari 2023 - 31 december 2023

  I detta formulär ansöker er förening om Stimulans-Utvecklings- och Projektbidrag.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Föreningsansökan från fond eller stiftelse

  • Period: 18 mars 2022 - 31 december 2023

  Det finns här hos Finspångs kommun två fonder eller stiftelser som man som förening kan söka medel ur.

  Dessa är:

  • Mathias Stenhammars fond
  • Stiftelsen Finspångs kommuns sociala samfond

  Ansökan kan göras löpande under året.

  För att läsa mer kring dessa fonder och stiftelser så klicka på nedanstående länk:

  https://finspang.se/fonder


  För att vi som kommun skall kunna göra en utbetalning till er som förening efter godkänd ansökan så ber vi er att på Föreningens sida i tjänsten göra följande;

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, dvs lägga in bankgiro eller postgiro nummer.

  - Uppdatera föreningssidan med era senaste uppgifter.

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag

  • Period: 01 februari 2023 - 30 november 2024

  I detta formulär ansöker er förening om Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag.

  Viktig information kring detta bidrag:

  Bidraget grundar sig på principen att kommunen står för 1/3 av den totala kostnaden som ni angett i er ansökan. Utöver detta så sker fördelningen utifrån årets budget för Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag samt hur många som söker.

  För att det beviljade beloppet skall utbetalas i sin helhet innebär det att ni som föreningen skall redovisa fakturor och kvitton till den totalkostnad ni har angivit i er ansökan. Kommer redovisningen inte upp till den totala kostnaden så blir bidraget 1/3 av det som redovisas.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide  Sista ansökningsdatum: 2023-04-30
 • Logga in

  Kommunal-Regional Bygdepeng-ansökan och redovisning

  • Period: 01 mars 2023 - 31 december 2023

  I detta formulär så ansöker man som grupp/förening om Bygdepeng.

  Ett årligt mejl-utskick har gjorts innehållande information och tips hur man fyller i detta formulär.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna ansökan att på er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på Föreningens sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide  Sista ansökningsdatum: 2023-03-31
 • Logga in

  Rapportformulär Östgötaleden

  • Period: 04 november 2022 - 31 december 2023

  I detta formulär redovisar/rapporterar ni genomförda kontroller av Östgötaleden.

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna redovisning att på att er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse via min profil

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på er förenings-sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Redovisning av arrangemangsbidrag

  • Period: 22 mars 2022 - 31 december 2023

  I detta formulär redovisar ni ert nyligen genomförda arrangemang. 

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna redovisning att på att er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse via min profil

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på er förenings-sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Redovisning av Investerings- och upprustningsbidrag

  • Period: 01 januari 2021 - 31 december 2023

  I detta formulär redovisar ni som förening era utförda åtgärder, fakturor, kvitton, i enlighet med ert beviljade delegationsbeslut, kring er ansökan om Investerings och upprustningsbidrag.

  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna redovisning att på att er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse via min profil

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på er förenings-sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31
 • Logga in

  Simskola-Redovisningsformulär

  • Period: 13 april 2022 - 31 december 2023

  Här skall ni som arrangerat simskola redovisa genom att fylla i detta formulär och även bifoga en fil över vilka som deltog.


  För att bli en bidragsberättigad förening ber vi er i samband med denna redovisning att på att er förenings-sida i tjänsten göra följande:

  - Lägga in korrekta uppgifter för utbetalning av bidrag, Bg-Pg ( bankkonto godtas endast ifall banken kan styrka att det är ett föreningskonto, bifogas i sådant fall)

  - Ladda upp senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse via min profil

  Klicka på länken här nedanför för att se en instruktionsfilm kring hur du lägger till uppgifter på er förenings-sida:

  https://e-srv.infocaption.com/_6f2fa424a49c6ca6.guide


  Sista ansökningsdatum: 2023-12-31

Om Föreningsservice - Finspång

Viktig information! Om ni som förening inte finns med i vår föreningsservice så behöver du som föreningsadministratör först skapa ett person-konto för att sedan kunna registrera en förening. Man kan sedan koppla till fler administratörer via deras person-konton och deras mailadresser. En guide (plus andra guider) finns på kommunens hemsida hur man skapar sitt person-konto. För mer information och hjälp kontakta Patrik Randmäe. Länk till hemsidan och kontaktuppgifter finns i rutan här ovanför!