Om Föreningsservice Dorotea

foreningsservicedoro

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Sök

Om Föreningsservice Dorotea

foreningsservicedoro

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Dorotea

foreningsservicedoro

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Dorotea

foreningsservicedoro

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice Dorotea

foreningsservicedoro

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Ärende

 • Logga in

  Anläggningsbidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 mars 2024

  Anläggningsbidrag avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och underhåll av egen eller hyrd fastighet/anläggning inom Dorotea kommun. Beviljat bidrag utbetalas kommande budgetår mot uppvisande av verifikat. Bidraget kan ej sökas av förening, som på annat sätt genom kommunens budget, erhåller ekonomiskt bidrag för täckande av drift- respektive hyreskostnad.

  Sista ansökningsdatum: 2024-03-31
 • Logga in

  Kulturbidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Kulturbidraget avser att täcka delar av förenings ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Syftet är att främja konst- och kulturverksamhet, mångfald, jämställdhet och kvalitet.  

   Bidrag utgår till föreningar/organisationer inom Dorotea kommun:

  • Som producerar program inom kulturområdet, till exempel amatörteater, körer, musikgrupper och dylikt.  
  • Arrangerar teater- och musikföreställningar, danstillställningar, konstutställningar och föreläsningar
  • Arbetar med lokalhistorisk forskning, nedteckning och hembygdsvårdande arbete

  Bidrag utgår med högst 90 % av nettokostnaden för ett arrangemang. Sammantaget utgår bidraget med högst 15 000kr per förening/år.


  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Lämna föreningsuppgifter

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Blankett för att lämna eller uppdatera uppgifter i föreningsregistret.

  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Ledarutbildningsbidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Syfte med ledarutbildningsbidraget är att höja ledarkvaliteten i föreningars verksamhet.

  Allmän information:

  • Den som går utbildningen skall vara minst 15 år.
  • Den som går utbildningen skall verka aktivt som ledare inom föreningen.
  • Bidrag utgår till kostnaderna för kursavgift, loge och mat vid deltagande i kurs anordnad av distriktsorganisationen, riksorganisationen eller förening.
  • Bidrag utgår från och med endagskurser vilkas program omfattar minst 6 timmar.
  • Bidrag utgår till resekostnaderna enligt billigaste färdsätt. Om resan måste göras med egen bil utgår bidrag till högst 16 kr/mil. Samåkning krävs.

  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31
 • Logga in

  Lokalbidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 mars 2024

  Lokalbidrag avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och underhåll av egen eller hyrd lokal inom Dorotea kommun. Bidrag utgår ej heller till enstaka förhyrningar.  Bidrag för ägd lokal utgår till följande omkostnader: försäkring, uppvärmning, elström, va-avgifter, sophämtning, sotning och snöröjning. För hyrd lokal utgår bidrag till hyran. Bidrag utgår inte till förening, som på annat sätt genom kommunens budget tillhandahålls lokal eller erhåller bidrag till omkostnaderna. Bidrag utgår ej till hyreskostnader på MB.

  Sista ansökningsdatum: 2024-03-31
 • Logga in

  Särskilda bidrag 2024

  • Period: 01 januari 2024 - 31 december 2024

  Bidragets syfte är att utveckla och vidga verksamheten såväl i fråga om verksamhetsgrenar och nya former för verksamheten, samt utvecklings- och försöksverksamhet.

  Särskilda bidrag kan sökas för alla ändamål som inte omfattas av övriga normer och som främjar föreningens verksamhet. Verksamheten skall bedömas vara av sådan art att kommunens stöd bör utgå i form av bidrag till den planerade verksamheten/investeringen.

  OBS! Eftersom bidraget beviljas löpande, kan pengarna ta slut under året. En ansökan kan avslås om inte kriterierna är uppfyllda.

  Sista ansökningsdatum: 2024-12-31

Om Föreningsservice Dorotea

foreningsservicedoro

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt