Om Föreningsbidrag Bergs kommun

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun.

Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd.

Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas.

Aktuella bidrag listas till vänster.

Sök

Om Föreningsbidrag Bergs kommun

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun.

Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd.

Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas.

Aktuella bidrag listas till vänster.

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsbidrag Bergs kommun

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun.

Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd.

Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas.

Aktuella bidrag listas till vänster.

Om Föreningsbidrag Bergs kommun

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun.

Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd.

Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas.

Aktuella bidrag listas till vänster.

Om Föreningsbidrag Bergs kommun

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun.

Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd.

Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas.

Aktuella bidrag listas till vänster.

Ärende

 • Logga in

  22. Driftersättning kommunalt uppdrag

  • Period: 27 januari 2022 - 31 december 2022

  Ansökan av utbetalning av driftersättning för de föreningar som har kommunala driftavtal avseende badplatser och motionsspår.

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  22. Förhandsanmälan arrangemang

  • Period: 25 januari 2022 - 31 december 2022

  Förhandsanmälan av arrangemang som förening avser söka förlustbidrag för.

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  22. Förlustbidrag

  • Period: 25 januari 2022 - 31 december 2022

  Bidraget syftar till att täcka eventuella förluster för föreningar som genomför arrangemang.

  Arrangemanget ska förhandsanmälas via e-tjänsten. 

  Uppstår en redovisad förlust utgår 80% av redovisad förlust med maximalt 5 000 kr/arrangemang.

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  22. Investeringsstöd (Priolistan) - redovisning

  • Period: 27 januari 2022 - 30 juni 2022

  Här redovisar ni slutresultat av projekt som beviljats investeringsstöd (Priolistan)

  Sista ansökningsdatum: 2022-06-30
 • Logga in

  22. Lokalbidrag

  • Period: 27 januari 2022 - 31 december 2022

  Bidraget skall delvis täcka kostnaden för skälig hyra av lokal eller anläggning.
  Bidraget avser hyreskostnader för stadigvarande verksamhet för de föreningar som saknar egen lokal eller bedriver hälsobefrämjande aktiviteter.

  Bidraget uppgår till 60% av skälig hyra, dock högst 8 000 kr/år och förening.

  Ansökan gör kvartalsvis senast tre (3) månader efter erlagd hyra.


  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  22.2 Verksamhetsbidrag

  • Period: 17 juni 2022 - 31 augusti 2022

  Bidraget vänder sig till ideella föreningar och ägare av allmänna samlingslokaler i Bergs kommun.

  Bidrag uppgår till 150 kr/aktivitet där 50% av deltagare är över 25 år, 300 kr/aktivitet där 50% av deltagare är 0 - 25 år.


  Sista ansökningsdatum: 2022-08-31
 • Logga in

  Kommunalt aktivitetsstöd (våren 2022)

  • Period: 17 juni 2022 - 31 augusti 2022

  Bidraget avser att stödja föreningens fysiska och sociala verksamheter bland medlemmar mellan 0 - 25 år, pensionärer, funktionsvarierade samt nyanlända.

  Bidrag utgår med 50 kr/godkänd sammankomst samt 30 antal kr/deltagare
  (beloppens storlek kan minskas beroende på antal sökande för att rymmas inom budget)

  Deltagartillfälle: Varje tillfälle som en person deltar i en aktivitet. Om två personer till exempel har tränat/träffats tre gånger är det sex deltagartillfällen.
  Sammankomst: En ledarledd träning/träff med minst tre deltagare utöver ledaren.

  Sista ansökningsdatum: 2022-08-31
 • Logga in

  Verksamhetsbidrag (våren 2022)

  • Period: 17 juni 2022 - 31 augusti 2022

  Bidraget vänder sig till ideella föreningar och ägare av allmänna samlingslokaler i Bergs kommun.

  Bidrag uppgår till 150 kr/aktivitet där 50% av deltagare är över 25 år, 300 kr/aktivitet där 50% av deltagare är 0 - 25 år.

  Sista ansökningsdatum: 2022-08-31

Om Föreningsbidrag Bergs kommun

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun.

Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd.

Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas.

Aktuella bidrag listas till vänster.